ประเพณีและวัฒนธรรม

จังหวัดชัยนาทมีงานเด่นดังประจำปีที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ส่วนใหญ่แล้วเป็นงานที่เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรม เช่น งานมหกรรมหุ่นฟางนก งานส้มโอชัยนาท ฯลฯ

           งานมหกรรมหุ่นฟางนก


hjlkyl

มีการนำฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว มาประดิษฐ์เป็นรูปนกขนาดใหญ่หลายชนิด และนำมาติดตั้งบนรถแต่ละคัน ซึ่งมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามเป็นรูปขบวน กำหนดจัดงานเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากนี้ยัง การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตร

38668

            งานส้มโอชัยนาท

imagesCAN38C8Q

เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรของจังหวัดในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชั้น นำ
ในงานจะได้ชมขบวนแห่ของอำเภอต่างๆ อาทิ ขบวนส้มโอ การจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวา
การจัดประกวดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา การจัดประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอ
ร่วมลุ้นสาวงามในการประกวดนางงามส้มโอชัยนาท และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP

38668

             ประเพณีกวนข้าวทิพย์

untitled12

พิธีที่ในเดือน ๑๐ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ได้รับการฟื้นฟู อีกครั้งหนึ่งในแต่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะจัดกันในเดือน ๑๒ บางแห่งก็เดือนหนึ่ง ซึ่งคงจะถือเอาระยะที่ข้าวกล้า ในท้องนามีรวงขาวเป็นน้ำนม ของแต่ละปี และชาวบ้านก็มีความพร้อมเพรียงกันในจังหวัดชัยนาทบริเวณที่ยังคงรักษาประเพณีกวน ข้าวทิพย์  เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งแฝงด้วยจริยธรรมและคติธรรมอยู่มาก ที่สมควรนำมากล่าวถึงคือ ความพร้อมเพรียงของ ชาวบ้านทั้งที่ทำนา และไม่ได้ทำนาถึงเวลาก็มาร่วมจัดทำและ ช่วยเหลือโดยยึดถือ ความสามัคคีเป็นหลัก

38668

พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์

125

               ขุนสรรค์ “วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย” เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับพม่า สันนิษฐานว่าขุนสรรค์เป็นชาวเมือง สรรคบุรี ชาวชัยนาททุกคนไม่เคยลืมวีรกรรมของขุนสรรค์ และให้การยกย่องเทิดทูนว่า เป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรก ของอำเภอสรรคบุรี เมื่อ 223 ปีก่อน อนุสาวรีย์ขนาดสูง 2.50 เมตร ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2526 เป็นวันกระทำพิธีเปิดพร้อมงานสมโภช ดังนั้นอำเภอสรรคบุรีจึงถือให้วันที่ 19 มกราคม เป็นวันกระทำ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์เป็นประจำทุกปี

38668

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s